Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

1. Sự Chấp Thuận
2. Mục Đích Thu Thập
3. Phạm Vi Thu Thập
4. Thời Gian Lưu Trữ
5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng
6. An Toàn Dữ Liệu
7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân
8. Thông Tin Liên Hệ
9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin
10. Hiệu Lực
————

1. Thông tin chung và Sự Chấp Thuận

Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Chính Sách”) mô tả những thông tin cá nhân (là bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc xác định danh tính hoặc có thể xác định danh tính một cá nhân cụ thể) (“Thông Tin Cá Nhân”) mà Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Intershop (sau đây được gọi là “Intershop” hoặc “chúng tôi”) thu thập từ khách hàng (“bạn”) thông qua trang web Intershop.com.vn (“Trang Web Intershop”) hoặc ứng dụng IMS (“Ứng Dụng IMS”) hoặc thông qua các hình thức khác. Chính Sách này mô tả lý do và cách thức mà chúng tôi sử dụng những thông tin cá nhân đó và những biện pháp mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ được biết về các quyền của bạn và phương thức liên lạc với chúng tôi.

Bằng việc trao cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân của bạn, việc sử dụng Trang Web Intershop hoặc Ứng Dụng IMS ,bạn đồng ý Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng và xử lý như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, vui lòng không sử dụng Trang Web Intershop hoặc Ứng Dụng IMS.

Chính Sách này được điều chỉnh bởi và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Intershop có thể điều chỉnh Chính Sách này vào từng thời điểm để cập nhật các điều khoản phù hợp với thay đổi của pháp luật Việt Nam và/hoặc với các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết kịp thời về những thay đổi đối với Chính Sách này để Chính Sách Quyền Riêng Tư đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý Thông Tin Cá Nhân của bạn.

2. Mục Đích Thu Nhập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

3. Phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ (Tham khảo mục 7). Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Trang Web Intershop và Ứng Dụng IMS

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Quyền chấp thuận hoặc rút lại chấp thuận xử lý Thông Tin Cá Nhân:

Quyền yêu cầu truy cập, xoá hoặc sửa chữa Dữ Liệu Cá Nhân:

Quyền hạn chế xử lý thông tin:

8. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi điện thoại đến hotline: 1800 599913
Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: contact@intershop.com.vn

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

Công ty TNHH Intershop

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0312354572 cấp ngày 03/07/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/07/2013 và sửa đổi lần thứ 6 ngày 09/02/2023
Trụ sở chính: 272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10. Hiệu Lực

Chính Sách Quyền Riêng Tư này có hiệu lực từ 16/10/2023