MEDICOSH

HOME | TRADEMARK

Category

Category

Cosmoproject Solutions Factory

Founded in 1993 by Dr. Primo Tortini, Cosmoproject is a leading pioneer in the field of cosmetics and pharmaceuticals in Italy. Owning a factory with an area of 22,000 square meters and modern facilities and a team of experienced international experts, Cosmoproject's products undergo a rigorous production process including research, development, Microbiological testing, clinical testing to bring the safest and most optimal quality. 

Introducing the brand

Là một nhãn hàng được sản xuất bởi Cosmoproject, Medicosh luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ các thành phần tự nhiên để chăm sóc sức khoẻ của người tiêu dùng. Các nguyên liệu được chọn lọc từ tự nhiên và đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe tại Châu Âu, hoàn toàn không gây kích ứng da, phù hợp với mọi đối tượng, loại da, kể cả da nhạy cảm.

The certificates of the factory

Certificate of dermatological safety

Product category