CHUỖI NHÀ THUỐC

TRANG CHỦ | CHUỖI NHÀ THUỐC

Chuỗi Nhà Thuốc Phano

Hiện nay Phano đang dẫn đầu trong thị trường bán lẻ dược phẩm với chuỗi Hệ thống hơn 60 nhà thuốc chuẩn mực có mặt khắp các tỉnh thành. Với mục tiêu hướng đến nâng tầm trải nghiệm & kiến tạo giá trị với hệ thống nhà thuốc chuẩn mực, Phano đang xây dựng một hệ thống nhà thuốc dẫn đầu thị trường, mang thương hiệu quốc gia tự hào. Với 5 giá trị cốt lõi: phat triển bền vững, cam kết, đáng tin cậy, năng lực & quan tâm Phano hướng đến là Nhà thuốc chuẩn mực của mỗi gia đình.

Các nhãn hàng đang được phân phối:

+ Bprotected – Bayshore Pharmaceutical

+ Dottor Primo