Filters
Ngôn ngữ
Tìm kiếm
RSS

Bài đăng 'Tháng Sáu' năm '2021'

Intershop phân phối nhãn hàng bảo vệ sức khỏe dạng vỉ
0 Intershop phân phối nhãn hàng bảo vệ sức khỏe dạng vỉ
Công ty Intershop phân phối sản phẩm dạng vỉ cho tất cả các dòng thuộc Larune. Cuộc sống đòi hỏi mỗi cá nhân phải chủ động cải thiện điều kiện thể chất. Từ khi xuất hiện trên thị trường, thương hiệu thực phẩm chăm sóc sức khỏe Larune đa dạng dòng sản phẩm, điều chế theo tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu. Mới đây, công ty Intershop đã phân phối Larune dạng vỉ cho tất cả dòng sản phẩm thuộc Larune bên cạnh quy cách hộp 60 viên nhỏ gọn