Filters
Ngôn ngữ
Tìm kiếm
RSS

Bài đăng 'Tháng Hai' năm '2020'

Bệnh Viện
0 Bệnh Viện
Intershop hân hạnh đồng hành cùng các bệnh viện mang lại các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.
0 Nhãn hàng Bprotected hân hạnh đồng hành cùng bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc

Bệnh viện Quốc Tế Hạnh Phúc là bệnh viện sản-nhi đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận JCI, dẫn đầu trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Sản-Phụ-Nhi khoa, Hỗ trợ Sinh sản, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các gia đình Việt Nam cũng như bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam khám chữa bệnh.

 Bệnh viện Quốc Tế Hạnh Phúc là bệnh viện tại Việt Nam từ khi thành lập đã được xây dựng theo tiêu chuẩn Singapore, cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và khôn...

Nhà Thuốc
0 Nhà Thuốc
Intershop hân hạnh đồng hành cùng các nhà thuốc mang lại các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.
0 Đối Tác Chuỗi Nhà Thuốc
Intershop hân hạnh đồng hành cùng các chuỗi nhà thuốc hàng đầu tại Việt Nam như: Chuỗi nhà thuốc Pharmacity, Chuỗi nhà thuốc Phano, Chuỗi nhà thuốc An Khang, Chuỗi Nhà Thuốc Trung Sơn, ... mang lại các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.
DKSH
0 DKSH
DKSH là nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng đầu giúp cho các công ty muốn phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Bằng mạng lưới toàn cầu rộng khắp và khả năng chuyên môn, DKSH giúp cho các công ty phát triển kinh doanh tại các thị trường mới và hiện hữu.