Eagle Brand hợp tác chiến lược cùng Intershop Việt Nam

TP HCM – Hai công ty ký kết hợp tác phân phối chuỗi sản phẩm thương hiệu Eagle Brand, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dùng Việt, ngày 5/4. Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa công ty TNHH Intershop và Borden Company (Private) Ltd diễn ra chiều 5/4 đánh […]